Podmínky používání a ukládání souborů Cookies

Na webové prezentaci internetového obchodu Vtools.cz (dostupný na stránkách e-shopu: https://www.vtools.cz) se využívá různých funkcí pracujících s Cookies (soubor provozních dat internetové stránky, které usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace o prohlížení v počítači návštěvníka webové prezentace). Nepřejete-li si Cookies stahovat nebo chcete-li, aby Vás prohlížeč (pokud takovou volbu umožňuje) informoval vždy, když dojde ke stažení Cookie souboru, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče (bližší informace pro jednotlivé prohlížeče jsou uvedeny níže). Také při návštěvě webové prezentace našeho e-shopu budete vyzvání k nastavení preferencí používání Cookies dle těchto Podmínek používání a ukládání souborů Cookies a odsouhlasení jejich rozsahu, avšak výlučně pro účely Vaší návštěvy naší webové prezentace. Zablokujete-li stahování všech Cookies, které nastavení umožňuje blokovat nebo pokud nepovolíte základní technické Cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností webové prezentace e-shopu Vtools.cz.

Co jsou to vlastně Cookies a k čemu slouží?

Cookie je krátký textový soubor obsahující malé množství informací (malý datový soubor), který si navštívená webová prezentace ukládá v prohlížeči návštěvníka internetových stránek na zařízení, které k tomu návštěvník používá (současné profily např. na icloud nebo google umožnují tato nastavení sdílet mezi více zařízeními). Tyto soubory se tak při návštěvě našeho e-shopu a jeho webové prezentace stahují do Vašeho počítače. Cookies umožňují webové prezentaci zaznamenat informace o návštěvě. V případě, že znovu navštívíte takovou webovou prezentaci nebo dokonce i jinou internetovou stránku, která disponuje nastavením, jež tyto Cookies soubory rozpozná, odesílají se tyto soubory Cookies při každé návštěvě zpět na webovou prezentaci. Příští návštěva tak pro uživatele může být snazší a webová prezentace bude užitečnější (např. bude si pamatovat preference nastavení stránky).

Soubory Cookies neohrožují Váš počítat, ale některé soubory Cookies můžou sledovat, jaké navštěvujete stránky, a ohrozit tím tak Vaše soukromí, proto pro jejich užití potřebujeme zpravidla Váš souhlas.

Soubory Cookies využíváme také v rámci vytvoření a zpracování objednávky, kdy Vy jako náš zákazník odesláním objednávky souhlasíte s ukládáním Cookies na Váš počítač a jejich následným využitím, avšak vždy pouze v rozsahu dle uděleného souhlasu pro jednotlivé kategorie při prvním zobrazení stránky webové prezentace e-shopu (technické, analytické, marketingové a preferenční cookies, kdy technické jsou vždy povoleny a o povolení ostatních rozhodujete Vy jejich povolením nebo zamítnutím v Cookies formuláři). V případě, že je nákup na e-shopu možné provést, bez ukládání Cookies na počítač zákazníka, není neudělení takových Cookies důvodem k odmítnutí provedení objednávky. V rozsahu, v jakém je bezpodmínečně nezbytné ukládání a používání Cookies pro fungování internetového obchodu, resp. jeho webového rozhraní anebo pro vyřízení objednávky a plnění práv a povinností z kupní smlouvy, tento souhlas odvolat možné není a jeho neudělení způsobí nemožnost provedení objednávky.

Pro fungování e-shopu a naší webové prezentace využíváme tyto Cookies:

(a) Technické cookies (nezbytné)

Zajišťují správné fungování webového rozhraní e-shopu, a proto je zpravidla není možné vypnout, neboť bez nich by náš e-shop nefungoval správně. Umožňují přihlásit se do zabezpečených sekcí webové prezentace a jiné běžné funkce internetových stránek, například preference volby Cookies - tedy rozsah povolení jejich zpracování při této návštěvě. Pro ukládání a zpracování těchto Cookies tak nepotřebujeme Váš souhlas.

(b) Analytické/statistické Cookies

Slouží pro analýzu chování návštěvníků webových stránek pro provozovatele webové prezentace. Tato data jsou sbírána anonymně. Jedná se zejména o měření návštěvnosti a sběr dat pro optimalizaci výkonnosti webové prezentace nebo e-shopu, či snadnější vyhledávání obsahu. Typickým nástrojem využívajícím analytické a statistické cookies je Google Analytics. Tyto Cookies je možno ukládat a využívat pouze s Vaším souhlasem.

(c) Marketingové Cookies

Jedná se o sběr dat pro cílenou reklamu dle preferencí návštěvníků webových stránek, kdy se následně zobrazují reklamy dle preferencí uživatelů. Zobrazují se Vám tedy pouze takové reklamy, které odpovídají Vašemu zájmu a online chování a minimálně Vás obtěžují reklamy na věci, které Vás nezajímají. Tyto cookies je možno ukládat a využívat pouze s Vaším souhlasem.

(d) Preferenční Cookies

Na základě ukládání těchto dat o Vašich preferencích Vám budou na webové prezentaci zobrazovány především takové informace a produkty, které pro Vás budou zajímavé a nebudou se zobrazovat naopak takové, které již máte nebo se o ně nezajímáte. Na základě těchto dat a výše uvedeného účelu může docházet k profilování. Pokud si tak zvolíte, budou v rámci těchto dat uloženy také Vaše přihlašovací údaje do neveřejných částí webové prezentace (např. zákaznický účet), abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat znovu nebo preference volby Cookies - tedy rozsah povolení jejich zpracování při další návštěvě. Tyto cookies je možno ukládat a využívat pouze s Vaším souhlasem.

Některé cookies se ukládají pouze dočasně po dobu návštěvy webové prezentace (tzv. relační), některé zůstávají uloženy stále, resp. do doby, než jsou z prohlížeče smazány. Dobu po kterou budou takové Cookies uloženy můžete najít v tabulkách výše ve sloupci Expirace.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat Cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným Cookies na webových stránkách.

Přehled třetích stran:

(a) Google Adwords, Google Analytics

Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů Cookies společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google:

https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs

Další možností odhlášení od příjmu souborů Cookies dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative:

http://www.networkadvertising.org/choices/.

Možnost odhlášení se z používání souborů Cookies Google Analytics je zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Další informace o jednotlivých používaných Cookies a jejich správě naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, kdy návod, jak tyto zobrazit uvádíme pro nejčastěji užívané internetové prohlížeče níže:

(a) Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

(b) Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

(c) Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-

(d) Safari:

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Na zpracování Cookies, které jsou osobními údaji ve smyslu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES se současně uplatní Zásady ochrany osobních údajů dostupné na adrese: https://www.vtools.cz/content/5-zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Platné od 22. 2. 2022

Probíhá načítání...